bodyART® úžasné cvičení, které přináší klidnou mysl, štíhlou pevnou postavu a spoustu energie

Co je to vlastně bodyART training koncept?

Jde o cvičení vycházející z přirozené funkce našeho těla, které se zaměřuje na spojení těla, mysli. Lidé ve snaze pečovat o své tělo hledají možnosti jak relaxovat, zbavit se stresu a napětí. Hledají možnosti jak najít sami sebe a zharmonizovat tělo. Tyto části tvoří propojení celku a tím i podstatu konceptu, který se jmenuje – bodyART® training.
 
Základem bodyART® je člověk jako funkční jednotka. Právě bodyART® kombinuje tréninkové pozice a klasické dýchací techniky do synergie – spolupráce fyzického tréninku a psychické relaxace. Cílem bodyART® tréninku je zajistit správnou funkci celého lidského těla pomocí funkční síly a stabilizačního tréninku lidského pohybového systému.
 
Prostřednictvím koordinace, cíleného a pečlivého výběru specifických pozic ovlivňujeme držení těla. Tím se nesprávné pohybové vzorce, které tělo během života získalo pozitivně mění.
 
Robert Steinbacher – tvůrce bodyART tréninkového konceptu

Každé cvičení se provádí s opatrností a s vědomím v kombinaci s dýchacími technikami a koncentrací, tak aby tělu poskytlo dostatek času a prostoru na potlačení negativního svalového napětí nebo rychlých, nevědomých pohybů. Je vytvořený „most“ mezi silným vědomím těla a velkou energií každodenního života. Souvisí to s naším vnitřním postojem, který je přímý odraz vnějšího světa a je spojený s energií, která je v našem životě.

Na rozdíl od klasického silového tréninku, bodyART® není zaměřen na jednotlivé svalové skupiny, ale je soustředěn na celé tělo. Všechny cvičení a pózy jsou komplexní a  pracují se všemi svaly v celém těle současně.  Mnohé cvičení a pózy v bodyART® vyžadují zvýšenou rovnováhu. Znamená to že je pozornost vedena do středu těla a tak je tělo  středem pozornosti. Výhodou je, že osoba se může soustředit vědomě na své tělo a nenechat se rozptylovat vnějším okolím.

Toto zajišťuje správné dýchání, které zlepšuje zásoby kyslíku v mozku a ve svalech. Vyžaduje lepší koordinaci v obou hemisférách mozku a současně může tělo relaxovat během tréninku a regulovaného dýchání.

Tato cvičebně – relaxační metoda je založena na principu Yin a Yang: Nádech – výdech, síla – relaxace. Všechna cvičení jsou propojena jako celek, který nemá začátek a konec. Taková realizace cvičení je základem při bodyART®. Všechny cvičení a všechny pozice do sebe zapadají jako puzzle a jsou mezi sebou propojeny. Každá cvičební pozice začíná ve startovním bodě a do tohoto bodu se na konci vrací.

Tělo se může zbavit nesprávných pohybových návyků zaměřením na výběr a vhodnou realizaci cvičení, která ovlivňuje pozitivně na držení těla. Každé cvičení je prováděno při vědomém držení těla a při takovém pomalém dýchání, že tělo má možnost napravit své držení, nebo příliš rychlé nevědomé pohyby. Život zaměřený více na tělo přináší více prostoru pro tělo a duši. Vnitřní kondice je navenek reflexe přes energii, která se přenáší do každodenního života.

Filozifie bodyART®

  • bodyART je o rovnováze
  • bodyART je o dýchání
  • bodyART je funkční trénink bez spirituality
  • bodyART není dogmatický anebo vedený egem
  • bodyART není soutěž a vede k pochopení sama sebe

bodyART® příběh

Zakladatelem konceptu bodyART® je Robert Steinbacher, který úspěšně dostal  bodyART® z Evropy do USA. Tento obrovský úspěch má především začátek příběhu o dlouholeté, nyní už 25-leté trpělivosti, sebepoznání a touze pomáhat druhým. Od gymnastiky přes tanec, tvoření choreografii, trenérství až k fyzioterapii došel k vytvoření konceptu, který je dnes standardem a získal vysoké kvality.

Velký vliv na jeho práci měla terapie: DO IN. Pochází z dalekého východu a je to druh pedagogiky, kde se člověk považuje za jednotku /celek/ mezi svalovými řetězci a orgány na jedné straně a myšlenkou a duší na druhé straně. Když si vše postupně poskládal a vložil toto učení do všech cvičení bylo to jasné. Všichni klienti si okamžitě uvědomili jednu věc:

Cvičení jsou těžké, ale mění se. Pocítili že cvičení a pozice vyžadovali velmi mnoho:

  • zodpovědnosti za vlastní tělo
  • konzistenci a implementaci
  • koncentraci na střed těla

Podstatou tréninku bodyART® je, že nepotřebujeme žádné nářadí na to abychom našli více povědomí o těle, potřebujeme jen sami sebe. Mnozí lidé považují za lehčí trénovat s vnějšími vlivy jako je hudba, opakování, choreografie a skupinová motivace. Ano, to je určitě důležité a jako tanečník to Robert nikdy neodmítal (to ani já za ty odcvičené roky aerobiku). Postupně víc a víc integroval cvičení těla pomocí rovnováhy a vlastní tělesné síly. Cvičil se svojí babičkou a nejen s ní, aby si utvrdil, že pokud cvičení zvládne ona mohli by to zvládnout i ostatní v jejím věku a stejně tak i ostatní dospělí, teenageri a nebo děti.

Další velmi důležitou částí tréninku je dýchání, které je neoddělitelnou součástí každého cvičení. V této formě s důrazem na body-mind trénink se narodil bodyART®, který založil 1994 v Mnichově. Nebylo to vůbec lehké a počáteční odmítání konceptu okolím, Roberta utvrzovalo ve víře, že přijde den, kdy toto cvičení bude přijaté i v oblasti fitness. Většina účastníků na Workshopech, které Robert pořádal, aby koncept představil, byli školitelé, fyzioterapeuti, učitelé gymnastiky a také trenéři aerobiku. Robert se přestěhoval do Švýcarska, kde působil jako tanečník a trenér. Založil testovací skupinu pro cvičení bodyART® ve které byla i Alexa Le.

Alexa Le je profesionální pedagog Shiatsu a velmi nadaná v oblasti body work a masáží Esalen v celosvětovém energetickém sektoru. Setkání s Alexou bylo to nejlepší co mohlo Roberta potkat. Společně definovaly program novým způsobem. Práce s energií, hlubší dýchací techniky a vědomosti z daleké východní filozofie vylepšili koncept bodyART®.

bodyART® byl transformovaný. Studovali jsme a strukturovali každé cvičení anatomicky a energeticky. Kořeny a základ byly vytvořeny. Vše do sebe začalo zapadat a trpělivě rostlo jako strom. Tým se rozrostl a každý pedagog žije s bodyART® a učí bodyART® s přesvědčením.

P.S. Pojetí bodyART® znamená svobodu pro každého účastníka na osobní úrovni. To je to co mě naplňuje a dává mi smysl pro to, abych mohla duši tohoto konceptu na mých hodinách a lekcích u nás ve studiu předávat ostatním lidem.“

Blanka Koňariková – oficiální certifikovaný instruktor bodyART® a deepWORK®

Bodyactive studio
S námi budete Fitness. Tvoříme cestu pro lepší zdraví.
Komentáře