bodyART®

Základem bodyART® je zaměřit se na člověka jako na funkční jednotku. BodyART® spojuje tréninkové pozice a klasické dýchací techniky do spolupůsobení fyzického tréninku a psychické relaxace. Cílem bodyART® tréninku je zajistit správnou funkci celého lidského těla pomocí funkční síly a stabilizačního tréninku lidského pohybového systému.

Prostřednictvím cíleného výběru a pečlivé koordinace cvičení pozitivně ovlivňuje držení těla. Každé cvičení se provádí s opatrností a s vědomím v kombinaci s dýcháním a koncentrací, aby tak tělu poskytlo dostatek času a prostoru na potlačení negativního svalového napětí nebo rychlých, nevědomých pohybů.

Na rozdíl od klasického silového tréninku není cvičení zaměřeno na jednotlivé svalové skupiny, ale je soustředěno na celé tělo. Všechny cvičení a pózy jsou kompletní tělové cvičení, které v téže době pracují s několika svaly v těle.  Tělo je středem pozornosti a výhodou je, že  se můžeme soustředit vědomě na své tělo a nenechat se ovlivnit ničím z vnějšku. Toto zajišťuje správné dýchání, které zlepšuje zásoby kyslíku v mozku a ve svalech. Vyžaduje lepší koordinaci v obou hemisférách mozku a současně může tělo relaxovat během tréninku a regulovaného dýchání. Tato cvičebně - relaxační metoda je založena na principu Yin a Yang: nádech - výdech, síla - relaxace. Všechna cvičení jsou propojeny a nemají začátek a konec. Taková realizace cvičení je základem při bodyART®. Všechny cvičení a všechny pozice do sebe zapadají jako puzzle a jsou mezi sebou propojeny. Každá cvičební pozice začíná ve startovním bodě a do tohoto bodu se na konci i vrací.

Tělo se může zbavit nesprávných pohybových návyků zaměřením na výběr a vhodnou realizaci cvičení, která ovlivňuje pozitivně  držení těla. Každé cvičení je prováděno při vědomém držení těla a při takovém pomalém dýchání, že tělo má možnost napravit své držení, nebo příliš rychlé nevědomé pohyby. Toto buduje most mezi životem zaměřeným na tělo a zvýšenou energií v každodenním životě.

Život zaměřený více na tělo přináší více prostoru pro tělo a duši. Vnitřní kondice je navenek reflexe přes energii, která se přenáší do každodenního života.

deepWORK®

Unikátní osobitý, funkční a tréninkový koncept, který se z Německa rozšířil do USA a otřásl světem fitness a skupinového fitness se jmenuje deepWORK® 

  • deepWORK je odpověď pro vnitřního ducha - pomáhá objevovat vlastní limity bez předsudku
  • deepWORK cvičení jsou založeny na specifické znalosti, ta vyžaduje odpovědnost a komplexní pohyby pro účastníka
  • deepWORK pohyby jsou navrženy tak, aby tvořily spojitost mezi posilováním a relaxací a jsou spojeny s dýchacími cvičením
  • deepWORK účastníci se hýbou a dýchají během tréninku ve vlastním rytmu.

DeepWORK® získává svou intenzitu ze součinnosti polárních sil, které jsou na Dálném Východě známé jako Yin a Yang. Důležitým aspektem principu Yin a Yang je, že jeden bez druhého nemůže existovat.

DeepWORK® - trénink nám pomáhá vytvořit správnou rovnováhu ve všech situacích. Účastníci mohou cítit pozitivní efekty na jejich tělo, mysl a duši a zároveň cítit jak se naplňují energií. Vše co obklopuje lidi, co cítí a vnímají nebo to co jejich definuje, vyplývá z těchto dvou opozitných sil Yin a Yang.

deepWORK® kombinuje know-how cvičení Bodyart a IRON SYSTEM. deepWORK® je atletický, jednoduchý, intenzivní, náročný, jedinečný a zcela jiný cvičební program ve srovnání se všemi známými tréninkovými koncepty - trénink pěti elementů plný energie! Čistý funkční skupinový trénink bez pomůcek, jehož tvůrcem je Robert Steinbacher. Kombinuje psychické a fyzické protiklady funkčního tréninku.