Aerobic - STEP - Bosu..

Zábava, tanec, kondice a pohyb, který přináší radost.

STEP aerobic

Zaměření na aerobní cvičení s použitím stupínku, tzv. STEPU, který zaručí cvičení ve vyšší intenzitě. Kombinace jednoduché choreografie i posilování. Velmi zábavná a dynamická lekce za doprovodu rytmické až chytlavé moderní taneční hudby, která vás spolu s lektorem povede celou lekcí, kterou si maximálně užijete! Dance aerobic – Efektivní  „spalovací“ dynamická lekce  využívající nespoutanost a svobodu  různých tanečních stylů.

BOSU® balanční podložka

BOSU® – Je zkratka slov „both side up“ – obě strany nahoru / oboustranné. Bosu je balanční cvičební pomůcka, která má „širokospektré“  využití, jak ve fitness tak i v rehabilitaci. Cvičení na Bosu je spojení rovnováhy s kardiovaskulárním tréninkem s posilováním svalové síly a pevnosti pohybového aparátu. Je trénována rovnováha, koordinace, dynamika, core (střed)/ HSS /,správné držení těla, flexibilita a pružnost.