TRX® systém

Opravdový trénink s vlastní vahou těla pro lepší kondici a kontrolovaný pohyb.

Závěsný TRX - posilování s vlastní vahou

Tento trénink dává účastníkům něco víc nad rámec čistého protokolu konvenčního posilovacího cvičení. Každé cvičení vytváří skutečně funkční posilování a zároveň zvyšuje pružnost, rovnováhu a základní stabilitu, jak se požaduje na sportovištích i v životě. Přínos závěsného cvičení se nedá aplikovat jen na výkonnostní elity, je důležité pro každého, kdo hledá nějakou metodu, jak bezpečně a rychle zlepšit svou kondici. Co závěsný trénink TRX zásadně odlišuje jako moderní cvičební žánr, je systematické shromažďování osvědčených postupů, jak starých tak nových, které se sestavují, modifikují a formují do jednoho koherentního systému s jednotnou vybudovanou cvičební metodikou. Jeho jedinečnost také spočívá ve vynálezu TRX závěsného tréninku, prvního cvičebního náčiní na světě pro výkonnostní cvičení, které umožňuje velmi širokou škálu posilovacích cviků pro celé tělo.