Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a Předmět koupě

I.1 Prodávající, kterým je podnikající právnická osoba:

 • ABS fitness, s.r.o., sídlem: Palackého třída 3063/45, Královo Pole, 61200 Brno, IČO: 08043345, spisová značka: C 111596 vedená u Krajského soudu v Brně. Email: info@bodyactivestudio.cz. Web: www.bodyactivestudio.cz, provozovna: Bodyaktive studio Fitness, umístěna v objektu OD Koruna, Palackého tř. 45, 1.patro, 612 00 Brno-Královo Pole, kontakt pevná linka: +420 549213054, (otevírací doba: po - pá 8,00 - 20,00 hod., sobota 9,00 - 12,00 hod., neděle 17,00 - 20,00 hod.) se dle § 2079 občanského zákoníku zavazuje poskytnout kupujícímu (nebo také zákazníkovi nebo klientovi), kterým jste Vy, předmět koupě a kupující se zavazuje ho převzít a zaplatit kupní cenu v českých korunách.
 • Otevírací doba: po - pá 8,00 - 20,00 hod.,  sobota 9,00 - 12,00 hod., neděle 17,00 - 20,00 hod. (V neděli je otevírací doba v kalendářním období od 1. května do 31. srpna pravidelně uprvavena na - zavřeno) Provozovatel sportovního zařízení "bodyactive studio Fitness", si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit či upravit provozní dobu v odůvodněných případech. To platí zejména jak z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro návštěvníky komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění a podobné vnější vlivy)
 • Ochrana autorských práv: Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

I.2 Objednávka a Předmět koupě 

 • Objednávka a nákup: Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů.

I.3 Předmět koupě - fitness služba

 • "Vstup FLEXI", dále jen "jednorázový vstup" na sálové (skupinové) lekce - Vstup FLEXI, viz. ceník služeb. Zákazník si předplácí jednorázové využití konkrétní sportovní služby v určených prostorách provozovny sportovního studia.
 • "FLEXI 10 vstupů, FLEXI 20 vstupů, 10 vstupů Student FLEXI", dále jen "permanentka", kdy zaplacením kupní ceny získává zákazník, klient, permanentní službu v počtu vstupů, které jsou uvedeny v názvu konkrétní permanentky, tzn. FLEXI 10 vstupů, nebo FLEXI 20 vstupů, které může postupně uplatnit jako vstupy do fitness studia na sálové (skupinové) lekce, viz Rozvr lekcí, umístěný na stránkách studia, www.bodyactivestudio.cz/rozvrh. Touto předplacenou službou "permanentka" získává osoba, klient, zákazník, který si službu předplácí, zvýhodněnou cenu, která je výrazně nižší než cena jednorázová, proto je "permanentka" využitelná pouze pro jednu osobu, na kterou je tato služba evidována v uživatelském profilu systému Reservanto. Jedná se tedy o individuální zvýhodnění pro konkrétní osobu. Permanentkaje po zakoupení NEPŘENOSNÁ a nelze ji ani v průběhu její platnosti dočasně, ani trvale převádět na jiné osoby. 
 • Permanentky mají omezenou platnost: FLEXI 10 vstupů na 3 měsíce, FLEXI 20 vstupů na 6 měsíců, 10 vstupů Student FLEXI na 5 měsíců, počítanou vždy od data zakoupení. Platnost předplacených vstupů, expirace je uvedena u každé permanentky v uživatelské profilu v rezervačním systému Reservanto.
 • "FLEXI 10 vstupů" permanentka umožňuje v případě potřeby a žádosti klienta, přerušení platnosti na dobu 1x 7 dní, nebo u "FLEXI 20 vstupů" permanentky přerušení na dobu 2x 7 dní (lze rozdělit). Není třeba uvádět důvod přerušení. Přerušení permanentky prodlužuje její platnost o pozastavené dny. Pro řádné přerušení permanentky je třeba, vždy zaslat email na: podpora@bodyactivestudio.cz, s požadavkem na přerušení a počátečním datem od kdy chce majitel permanentky přerušit. Ústní dohoda o přerušení je možná pouze osobně s personálem recepce Fitness studia BasF. Jakmile dojde k přerušení permanentky na 1x 7 dní nebo 2x 7 dní (lze rozdělit) tak nelze průběh přerušení pozastavit nebo jej požadovat zpět, přerušení je nevratné. Přerušení permanentky nelze provádět zpětně do minulosti.
 • "NEOMEZENÉ vstupy BASIC-FLEX 30-denní opakovaná platba", roční závazek na 12 měsíců s automatickým obnovením, dále jen BASIC-FLEXI. Varianta ročního předplatného s možností využití neomezených vstupů na všechny sálové aerobní aktivity a lekce. Tato varianta neomezených vstupů je předplatné na 12 měsíců s měsíčním pravidelným poplatkem s následným automatickým opakováním platby. Při této variantě proběhne úhrada za první měsíc a následně pravidelnou měsíční fixní částkou z platební karty je hrazeno následující období po měsíčních platbách.
 • "NEOMEZENÉ vstupy BODY-FLEXI - 30-denní opakovaná platba", roční závazek na 12 měsíců s automatickým obnovením, dále jen BODY-FLEXI. Rozšířená varianta BASIC-FLEXI, o možnost využití EMS tréninků. (EMS trénink lze využít 1x za kalendářní týden a jako bonus navíc je možnost 1x za měsíc využít navíc EMS relax - což je masážní program). Tato varianta neomezených vstupů je roční předplatné na 12 měsíců s měsíčním pravidelným poplatkem s následným automatickým opakováním platby. Při této variantě proběhne úhrada za první měsíc a následně pravidelnou měsíční fixní částkou z platební karty je hrazeno následující období po měsíčních platbách. Nepřenosná služba.
 • NEOMEZENÉ vstupy - MREMIUM-FLEXI+REFORMER+(PERSONAL TR. nebo EMS TRAINING) 30-denní opakovaná platba.  Zahrnuje neomezené vstupy na všechny skupinové lekce, dále neomezený počet tréninků Reformer™ Pilates®, dále si vyberete ze dvou služeb,které budte chtít využívat: Osobní tréninky nebo EMS tréninky a to vždy ve frekvenci 1x týdně. Tato varianta neomezených vstupů je předplatné na 12 měsíců s měsíčním pravidelným fixním poplatkem. Při této variantě proběhne utorizační úhrada za neomezené vstupy na první měsíc a následně formou opakovaných plateb je hrazeno následující zbývající období po měsíčních pravidelných platbách. Nepřenosná služba.
 • Roční jednorázová platba: "NEOMEZENÉ vstupy BASIC-FLEXI - roční platba", nebo "NEOMEZENÉ vstupy BODY-FLEXI - roční platba" a také "NEOMEZENÉ vstupy - MREMIUM-FLEXI+REFORMER+(PERSONAL TR. nebo EMS TRAINING)" lze uhradit jednorázovou platbou na celé období 365 dní. Tato varianta  je bez 30-denního závazku. Platnost této varianty je 12 měsíců od datumu zakoupení. Tato služba je nepřenosná a nelze ji prodlužovat nebo nastavovat.
 • "1 měsíční BASIC-FLEXI, 1 měsíční BODY-FLEXI: 1 měsíční varianta neomezených vstupů bez závazku. Možnosti dle vybrané varianty měsíčních neomezených vstupů. Jednorázová platba, platnost 1 měsíc od datumu nákupu. Platbu lze provést kdykoliv a služba neomezených vstupů má platnost následujících 30 dnů. Nepřenosná služba.
 • Jednorázový vstup na "EMS trénink START" - Zákazník zaplacením kupní ceny získává službu tzv. péči o tělo - využívající metodu EMS – „Elektro Myo Stimulace“ svalů za pomoci originálního přístroje Miha-bodytec®, dále jen "EMS trénink"
 • "REFORMER Pilates® 1 vstup", dále jen "jednorázový vstup. Také "REFORMER Pilates® 5 vstupů, nebo REFORMER Pilates® 10 vstupů", dále jen jako "reformer permanentka", zde platí stejná pravidla a podmínky permanentních vstupů, doba expirace, nepřenositelnost, požnost pozastavení jako u předchozích variant permanentních vstupů. Doba expirace je uvedena u každé zakoupené služby v uživatelském profilu klienta v rezervačním systému RESERVANTO.
 • Služba "Diagnostika pohybového aparátu", dále jen jednorázový vstup. Dále "Osobní trénink s Fitness trenérem", dále jako jednorázový vstup.
 • "Kredit na SOLÁRIUM - Luxura", zakoupení kreditových vstupů ve formě permanentky na počet minut: 70 min., 160 min., 300 min., které mají platnost 12 měsíců od data zakoupení. 

I.4. Předmět koupě - služba EMS trénink

 • "EMS trénink START", dále jen EMS trénink, je jednorázovým vstupem. Zákazník uhrazením kupní ceny získává službu tzv. péči o tělo, využívající metodu EMS: Elektro Myo Stimulace svalů za pomoci originálního přístroje Miha-bodytec®, dále jen EMS trénink. Kupující, Zákazník, klient má možnost zakoupení jednotlivé nebo zvýhodněné možnosti EMS tréninků v balíčcích. První vstupní trénink, dále jen "EMS trénink START", je v délce maximálně do 60 minut. Skládá se z počáteční konzultace s trenérem o životním stylu klienta, jeho cílech, případných potenciálních zraněních a zdravotním stavu, v rámci tohoto času absolvuje standardní 20-ti minutový EMS trénink pod vedením profesionálního trenéra.
 • "51 týdenní EMS trénink" - 51 týdenní služba zvýhodněných vstupů EMS trénink, platnos 12 měsíců od nákupu.
 • "22 týdenní EMS trénink" - 22 týdenní služba zvýhodněných vstupů EMS trénink, platnost 9 měsíců od nákupu.
 • "12 týdenní EMS trénink" - 12 týdenní služba zvýhodněných vstupů EMS trénink, platnost 6 měsíců od nákupu.
 • "5 týdenní EMS trénink" - 5 týdenní služba zvýhodněných vstupů EMS tréninků, platnost 3 měsíce od nákupu.
 • "1 EMS trénink START" - Jednorázová služba EMS trénink za standardní cenu, platnost 1 měsíc od data nákupu.

II. Práva a povinnosti

II.1 Zakoupením této služby na základě objednávky, tedy vyplnění a potvrzení objednávkového formuláře na webu, včetně udělení souhlasu se zněním obchodních podmínek, se pro Vás tyto obchodní podmínky stávají závaznými. Objednávka upravuje výši kupní ceny, způsob a formu platby, které si zákazník zvolil.

II.2 Způsob doručení služby Klient využije službu osobně v předem zarezervovaném termínu - den a čas a v provozovně prodávajícího v podobě absolvování tréninku na přístroji Miha-bodytec®.

II.3 Informace o průběhu a formě samotného tréninku je volně a veřejně dostupná na webových stránkách prodávajícího. Rovněž je součástí zasílaných informací každému klientovi po úplném zaplacení kupní ceny v potvrzovacím emailu.

II.4 Na všechny platby vystaví prodávající kupujícímu doklad – fakturu nebo zjednodušený daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

II.5 Způsob úhrady kupní ceny Zákazník si na webovém portálu kupujícího zvolí z nabízených možností platby:

 • On-line platební kartou GoPay (ihned)       
 • On-line bankovním převodem dle zvolené banky (ihned)                 
 • Bankovním převodem (1-2 dny)

II.6 Zákazník uhradí zvolenou finanční částku dle objednávky, v případě prodlení náleží kupujícímu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

III. Odstoupení od smlouvy a záruka vrácení peněz

III.1 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, tj. od doručení zvoleného a zakoupené služby FLEXI vstupy, BASIC-FLEXI, BODY-FLEXI, nebo cvičebního balíčku Miha-bodytec potvrzovacím emailem, který zároveň potvrzje uhrazení konkrétní ceny za službu.

III.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, email, text: „Odstupuji od nákupu této (konkrétní název) služby.“ 

III.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

III.4 Důsledky odstoupení od smlouvy Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

III.5  V případě, že nebudete se službou "EMS trénink" spokojeni a napíšete nám do 30 dní od zakoupení služby, vrátíme Vám peníze zpět. Záruka vrácení peněz v délce 30 dní platí pouze v případě, že kupující ve lhůtě 30 dní od zakoupení konkrétní služby, tuto službu minimálně jedenkrát skutečně sobně využil a fyzicky ji absolvoval. 100% Garance spokojenosti ze strany prodávajícího se vztahuje na všechny cvičební programy "EMS trénink", u kterých je bezvýhradně ze strany kupujícího dodržena minimální perioda cvičení, což znamená: 1 trénink během 7 dní od data zakoupení. (1x týdně minimálně v časovém úseku 20 min. za odborného dohledu osobního trenéra.)

IV. Platby

 

 • Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.
 • Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu nejvyšší úrovně odpovídající mezinárodnímu bezpečnostnímu standardu. (jedná se o nejvyšší úroveň bezpečnosti ve finančním sektoru)
 • Opakovaná platba - 30 dní: V případě, že předmětem koupě je "NEOMEZENÉ vstupy BASIC-FLEXI - měsíční platba", nebo "NEOMEZENÉ vstupy BASIC-FLEX měsíční platba" nebo "NEOMEZENÉ vstupy - PREMIUM-FLEXI+REFORMER+(PERSONAL TR. nebo EMS TRAINING)" s pravidelným třicetidenním poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).
 • Vyplněním a potvrzením prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně však 3000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání ročního závazku (12 měsíců) neomezených vstupů. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání ročního závazku neomezených vstupů.  
 • Upozornění na opakovanou platbu: V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající nejpozději do dvou pracovních dnů od provedení první platby zašle Kupujícímu potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby po uplynutí období 12 měsíců zrušit.
 • Roční závazek neomezených vstupů BASIC-FLEXI, nebo BODY-FLEXI, nebo PREMIUM-FLEXI+ a jejich opakované 30-denní platby může Kupující kdykoliv ukončit po uplynutí vázané lhůty 12 měsíců, kdy začal tuto službu využívat. Může k tomu použít kontaktní formulář v záložce kontakty, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@bodyactivestudio.cz. Ukončením neomezených vstupů je pravidelná platba neprodleně zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. O tom všem bude Prodávající, Kupujícího informovat emailem.
 •  V případě, že klient nepožádá o zrušení nastavené opakované platby ve stanovené lhutě, nebo naopak sám požádá o prodloužení na další období, tak roční závazek neomezených vstupů BASIC-FLEXI, nebo BODY-FLEXI, nebo PREMIUM-FLEXI+ mu bude automaticky prodloužen na další období 12 měsíců za stejných podmínek.

V. Reklamace

 

Nedoručení produktu / služby po jejím uhrazení na tomto webu nebo v rezervačním systému RESERVANTO.
V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo doručeny emailem, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího na emailové adrese: podpora@bodyactivestudio.cz

VI. Ochrana osobních údajů

VI.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při nákupu, používáme k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

VI.2 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VI.3 Možnost odhlášení Chceme Vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změna podmínek bude kupujícímu oznámena obvyklým způsobem, zpravidla emailem.

VII.2 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2018

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změna podmínek bude kupujícímu oznámena obvyklým způsobem, zpravidla emailem.

VII.2 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2018

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  a používání Cookies

Uživatel webu: ABS fitness, s.r.o. sídlem: Palackého třída 3063/45, Královo Pole, 61200 Brno IČO: 05639069, spisová značka: C97076 vedená u Krajského soudu v Brně. Bankovní spojení a číslo účtu: 2101618933/2010 u Fio banky. Kontaktní email: podpora@bodyactivestudio.cz

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.
Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníků. Tento web používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím Facebook návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na emailové adrese.