Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a Předmět koupě

I.1 Prodávající:

 • ABS fitness, s.r.o., sídlem: Křenová 64/13, Brno-Trnitá, 60200 Brno, IČO: 08043345, spisová značka: C 111596 vedená u Krajského soudu v Brně. Email: info@bodyactivestudio.cz. Web: www.bodyactivestudio.cz, PROVOZOVNA: Bodyaktive studio, ulice: Palackého třída 159, objekt DINERO, PPL Parcelshop, 1.patro, kontaktní telefon: +420 704317646, (otevírací doba: viz. Otevírace doba, níže.) se dle § 2079 občanského zákoníku zavazuje poskytnout kupujícímu (nebo také zákazník), kterým jste Vy, předmět koupě a kupující se zavazuje ho převzít a zaplatit kupní cenu v českých korunách.
 • Otevírací doba se řídí dle rezervací a objednávek zákazníků a orientačně dle rozpisu: Po - 13:00 - 18:00 hod., Út - 10:00 - 18:00 hod., St - 13:00 - 18:00 hod., Čt - 10:00 - 18:00 hod., Pá - 10:00 - 16:00 hod., So a Ne - Zavřeno. Provozovatel sportovního zařízení "Bodyactive studio", si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit či upravit provozní dobu v odůvodněných případech. To platí zejména jak z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro návštěvníky komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění a podobné vnější vlivy)
 • Ochrana autorských práv: Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Objednávka a Předmět koupě 

I.2 Objednávka a Předmět koupě 

 • Objednávka a nákup: Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů.

I.3 Předmět koupě - poplatky za fitness služby - VSTUPY 

 • "Vstup FLEXI", dále jen "jednorázový vstup" na sálové (skupinové) lekce - Vstup FLEXI, viz. ceník služeb. Zákazník si předplácí jednorázové využití konkrétní sportovní služby v určených prostorách provozovny sportovního studia.
 • "Měsíční FLEXI 7 vstupů", dále jen "Měsíční FLEXI 7", kdy zaplacením kupní ceny získává zákazník konkrétní počet vstupů na měsíc, vždy počítáno od data zakoupení, které jsou uvedeny v názvu konkrétních měsíčních vstupů, tzn. Měsíční FLEXI 7, které může postupně uplatnit v průběhu měsíčního období jako vstupy do fitness studia na sálové (skupinové) lekce, viz Rozvr lekcí, umístěný na stránkách studia, www.bodyactivestudio.cz/rozvrh. Touto předplacenou službou "Měsíční FLEXI 7" získává osoba, klient, zákazník, který si službu předplácí za zvýhodněnou cenu, která je výrazně nižší než cena "jednorázový vstup", proto jsou "Měsiční FLEXI 7" využitelné pouze pro jednu osobu, na kterou je tato služba evidována v uživatelském profilu systému Reservanto. Jedná se tedy o individuální zvýhodnění pro konkrétní osobu a všechny zakoupené "Měsíční FLEXI 7" jsou NEPŘENOSNÉ a nelze je ani v průběhu její platnosti dočasně, ani trvale převádět na jiné osoby. 
 • "FLEXI 16 vstupů na 2 měsíce", dále jen "FLEXI 16 vstupů" kdy zaplacením kupní ceny získává zákazník konkrétní počet vstupů na období 2 měsíců, vždy počítáno od data zakoupení, a které zákazník může postupně uplatnit v průběhu 2 měsíčního období jako vstupy do fitness studia na sálové (skupinové) lekce, viz Rozvr lekcí, umístěný na stránkách studia, www.bodyactivestudio.cz/rozvrh. Touto předplacenou službou "FLEXI 16 vstupů" získává osoba, klient, zákazník, který si službu předplácí za zvýhodněnou cenu, která je výrazně nižší než cena "jednorázový vstup", proto jsou "FLEXI16 vstupy" využitelné pouze pro jednu osobu, na kterou je tato služba evidována v uživatelském profilu systému Reservanto. Jedná se tedy o individuální cenové zvýhodnění pro konkrétní osobu a všechny zakoupené vstupy v rámci této nabídky jsou NEPŘENOSNÉ a nelze je ani v průběhu její platnosti dočasně, ani trvale převádět na jiné osoby. 
 • Platnost: "Měsíčních vstupy FLEXI 7" mají platnost jeden měsíc od data zakoupení. "Vstupy FLEXI 16" mají platnost 2 měsíce od data zakoupení. Expirace je uvedena u každé permanentky v uživatelské profilu v rezervačním systému Reservanto. Nevyužité vystupy nejsou převáděny do jiných období nebo jinak nahrazovány. "FLEXI 7 vstupů" nebo "FLEXI 16 vstupů", neumožňuje přerušení nebo prodloužení platnosti služby.
 • "NEOMEZENÉ vstupy BASIC-FLEX  s 30-denní opakovanou platbou", roční závazek na 12 měsíců s automatickým obnovením, dále jen BASIC-FLEXI. Varianta ročního předplatného s možností využití neomezených vstupů na všechny sálové aerobní aktivity a lekce. Tato varianta neomezených vstupů je předplatné na 12 měsíců s měsíčním pravidelným poplatkem s následným automatickým opakováním platby. Při této variantě proběhne úhrada za první měsíc a následně pravidelnou měsíční fixní částkou z platební karty je hrazeno následující období po měsíčních platbách.
 • "NEOMEZENÉ vstupy BODY-FLEXI-EMS s 30-denní opakovanou platbou", roční závazek na 12 měsíců s automatickým obnovením, dále jen BODY-FLEXI. Rozšířená varianta BASIC-FLEXI, o možnost využití EMS tréninků. (EMS trénink lze využít 1x za kalendářní týden a jako bonus navíc je možnost 1x za měsíc využít navíc EMS relax - což je masážní program). Tato varianta neomezených vstupů je roční předplatné na 12 měsíců s měsíčním pravidelným poplatkem s následným automatickým opakováním platby. Při této variantě proběhne úhrada za první měsíc a následně pravidelnou měsíční fixní částkou z platební karty je hrazeno následující období po měsíčních platbách. Nepřenosná služba.
 • "Kredit na SOLÁRIUM - Luxura", zakoupení kreditových vstupů ve formě permanentky na počet minut: 70 min., 160 min., 300 min., které mají platnost 12 měsíců od data zakoupení. Forma kreditu v systému Reservanto odpovídá konkrétní finanční částce viz. ceník služeb a tuto finanční částku lze čerpat pouze na určenou službu SOLÁRIUM. Tento kredit má expiraci 12 měsíců od data zakoupení, nelze jej čerpat zpět, je NEVRATNÝ.
 • "Kredit" - Zákazník si je vědom svého jednání, svého rozhodnutí a své svobodné vůle při vkládání finančních prostředků nebo konkrétní finanční částky do kreditu "kredit Reservanto" a to formou hotovostní na provozovně Bodyactive studia Fitness, nebo formou platební karty on-line prostřednictví svého osbního účtu v systému Reservanto, do kterého má klient zabezpečený přístup a je si vědom, že vložené finanční prostředky "kredit" mají expiraci 12 měsíců od data vložení do kreditu a nedají se čerpat zpět a jsou nevratné. 

I.4. Předmět koupě - služba EMS trénink

 • "EMS trénink START", dále jen EMS trénink, je jednorázovým vstupem. Zákazník uhrazením kupní ceny získává službu tzv. péči o tělo, využívající metodu EMS: Elektro Myo Stimulace svalů za pomoci originálního přístroje Miha-bodytec®, dále jen EMS trénink. Kupující, Zákazník, klient má možnost zakoupení jednotlivé nebo zvýhodněné možnosti EMS tréninků v balíčcích. První vstupní trénink, dále jen "EMS trénink START", je v délce maximálně do 60 minut. Skládá se z počáteční konzultace s trenérem o životním stylu klienta, jeho cílech, případných potenciálních zraněních a zdravotním stavu, v rámci tohoto času absolvuje standardní 20-ti minutový EMS trénink pod vedením profesionálního trenéra.
 • "12 týdenní EMS trénink" - 12 týdenní služba zvýhodněných vstupů EMS trénink, platnost 4 měsíce od nákupu.
 • "5 týdenní EMS trénink" - 5 týdenní služba zvýhodněných vstupů EMS tréninků, platnost 2 měsíce od nákupu.
 • "1 EMS trénink START" - Jednorázová služba EMS trénink za standardní cenu, platnost 1 měsíc od data nákupu.

II. Práva a povinnosti

II.1 Zakoupením této služby na základě objednávky, tedy vyplnění a potvrzení objednávkového formuláře na webu, včetně udělení souhlasu se zněním obchodních podmínek, se pro Vás tyto obchodní podmínky stávají závaznými. Objednávka upravuje výši kupní ceny, způsob a formu platby, které si zákazník zvolil.

II.2 Způsob doručení služby Klient využije službu osobně v předem zarezervovaném termínu - den a čas a v provozovně prodávajícího v podobě absolvování tréninku na originálním přístroji Miha-bodytec®.

II.3 Informace o průběhu a formě samotného tréninku je volně a veřejně dostupná na webových stránkách prodávajícího. Rovněž je součástí zasílaných informací každému klientovi po úplném zaplacení kupní ceny v potvrzovacím emailu.

II.4 Na všechny platby vystaví prodávající kupujícímu doklad – fakturu nebo zjednodušený daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

II.5 Způsob úhrady kupní ceny Zákazník si na webovém portálu kupujícího zvolí z nabízených možností platby:

 • On-line platební kartou GoPay (ihned)       
 • On-line bankovním převodem dle zvolené banky (ihned)                 
 • Bankovním převodem (1-2 dny)

II.6 Zákazník uhradí zvolenou finanční částku dle objednávky, v případě prodlení náleží kupujícímu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

III. Odstoupení od smlouvy a záruka vrácení peněz

III.1 Pouze při zakoupení fitness služeb formou on-line, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, tj. od doručení zvolené a zakoupené služby, tzn. Měsíční FLEXI vstupy nebo některého z cvičebního balíčku EMS trénink. Zrušení je potřeba zaslat emailem, který zároveň potvrzuje uhrazení konkrétní ceny za konkrétní službu. Pokud ovšem v průběhu těchto 14 dnů započalo zákazníkem čerpání konkrétních vstupů a využívání konkrétních služeb z výše uvedených balíčků, tak možnost vrácení peněz zaniká.  

III.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, email, text: „Odstupuji od nákupu této (konkrétní název) služby.“ 

III.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

III.4 Důsledky odstoupení od smlouvy Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

IV. Platby

 • Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.
 • Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu nejvyšší úrovně odpovídající mezinárodnímu bezpečnostnímu standardu. (jedná se o nejvyšší úroveň bezpečnosti ve finančním sektoru)
 • Opakovaná platba - 30 dní: V případě, že předmětem koupě je "NEOMEZENÉ vstupy BASIC-FLEXI - měsíční platba", nebo "NEOMEZENÉ vstupy BASIC-FLEX měsíční platba" s pravidelným třicetidenním poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).
 • Vyplněním a potvrzením prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně však 3000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání ročního závazku (12 měsíců) neomezených vstupů. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání ročního závazku neomezených vstupů.  
 • Upozornění na opakovanou platbu: V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající nejpozději do dvou pracovních dnů od provedení první platby zašle Kupujícímu potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby po uplynutí období 12 měsíců zrušit.
 • Roční závazek neomezených vstupů BASIC-FLEXI, nebo BODY-FLEXI a jejich opakované 30-denní platby může Kupující kdykoliv ukončit po uplynutí vázané lhůty 12 měsíců, kdy začal tuto službu využívat. Může k tomu použít kontaktní formulář v záložce kontakty, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@bodyactivestudio.cz. Ukončením neomezených vstupů je pravidelná platba neprodleně zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. O tom všem bude Prodávající, Kupujícího informovat emailem.
 •  V případě, že klient nepožádá o zrušení nastavené opakované platby ve stanovené lhutě, nebo naopak sám požádá o prodloužení na další období, tak roční závazek neomezených vstupů BASIC-FLEXI, nebo BODY-FLEXI mu bude automaticky prodloužen na další období 12 měsíců za stejných podmínek.

V. Reklamace

Nedoručení produktu / služby po jejím uhrazení na tomto webu nebo v rezervačním systému RESERVANTO.
V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo doručeny emailem, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího na emailové adrese: podpora@bodyactivestudio.cz

VI. Ochrana osobních údajů

VI.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při nákupu, používáme k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

VI.2 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VI.3 Možnost odhlášení Chceme Vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změna podmínek bude kupujícímu oznámena obvyklým způsobem, zpravidla emailem.

VII.2 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2018

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změna podmínek bude kupujícímu oznámena obvyklým způsobem, zpravidla emailem.

VII.2 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2020

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  a používání Cookies

Uživatel webu: ABS fitness, s.r.o., sídlem: Křenová 64/13, Brno-Trnitá, 60200 Brno, IČO: 08043345, spisová značka: C111596 vedená u Krajského soudu v Brně. Bankovní spojení a číslo účtu: 2101618933/2010 u Fio banky. Kontaktní email: podpora@bodyactivestudio.cz

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.
Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníků. Tento web používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím Facebook návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na této uvedené emailové adrese: podpora@cvicenionlinesblankou.cz